Rodzaje Statkow
Rodzaje oraz typy statków

MASOWIEC
-statek handlowy do przewozu ładunków masowych, nasypywanych wprost do ładowni, np. węgla, rudy, zborza.
DROBNICOWIEC
-statek wodny do przewozu drobnicy (gł. w opakowaniu); ma ładownie międzypokładowe, kabiny pasażerskie.
KONTENEROWIEC
-statek specjalnie wyposażony w prowadnice i przeznaczony do przewozu kontenerów, przy założeniu ich pionowego załadunku i wyładunku.
PROM
-Promy morskie - odmiana statków pasażerskich lub towarowych obsługujący regularne połączenia między portami, w których ładunek ładowany i wyładowywany jest przez wrota rufowe, burtowe bądź dziobowe. Na Bałtyku miała miejsce jedna z większych katastrof promowych - zatonięcie 14 stycznia 1993 roku promu Jan Heweliusz.
RO-RO
Statki na ktore ładunek zostaje załadowany w poziomie, wjezdza przez rampy rufowe, dziobowe, burtowe. Są to głownie samochody oraz sprzet cięzki.
SIARKOWIEC
Statki morskie przeznaczone do przewozu siarki w stanie płynnym, w specjalistycznych zbiornikach.
BUNKIERKA
-(bunkrowiec), specjalny statek wodny przeznaczony do zaopatrywania statków w paliwo lub wodę pitną; b. są wyposażone w urządzenia przeładunkowe: żurawie, przenośniki taśmowe, rurociągi.
HOLOWNIK PORTOWY
-statek wodny z silnikami napędowymi dużej mocy; przeznaczony do holowania barek, statków oraz do pomocy przy manewrowaniu dużymi statkami w porcie.
HOLOWNIK PEŁNOMORSKI
-statek o duzej dzielnosci morskiej, przystosowany do zaopatrywania oraz holowania wierz wiertniczych, a takze innych statkow.
WIEZA WIERTNICZA
-platforma morska. przeznaczona do wierceń mor.; prowadzi się wiercenia eksploatacyjne, mające na celu wydobywanie minerałów spod dna mor., gł. ropy naft. i gazu ziemnego, oraz poszukiwawcze.
SZALANDA
Rodzaj statku, sluzacy do przewozu urobku wydobytego przez poglębiarki. Szalandy maja możliwosc samodzielnego i szybkiego rozladunku przez otwarcie klap w dnie lub burtach. Powoduje to wypadniecie ladunku (kilkaset a nawet kilka tysiecy ton w ciągu kilku- kilkunastu sekund). Na wodach plytkich stosuje sie szalandy bocznoklapowe, a na glebokich - dennoklapowe.
STATEK BADAWCZY
Jednostka plywajaca ktorej podstawowym zadaniem jest prowadzenie badan na morzu. Badania te moga byc prowadzone na potrzeby nauki, ale takze dla podmiotow komercyjnych, np. przedsiębiorstw wydobywczych. W międzynarodowej terminologii zeglugowej statki badawcze okresla się skrótem RV, z jęz. angielskiego research vessel..::: Created by Cobra :::.